Medisch afvallen

Medisch en verantwoord afvallen met Saxenda®

Afvallen is niet zo eenvoudig en een gezond gewicht behouden is nog moeilijker. Momenteel is overgewicht/obesitas een groot probleem in onze moderne samenleving (suikerziekte, gewrichtsklachten, hartproblemen, etc.).

Het “Medisch Anti-Aging Centrum” kan u een nieuw afvalprogramma aanbieden waarin u de mogelijkheid heeft om met behulp van (eenvoudige) injecties uw hongergevoel te remmen en u een verzadigd gevoel te geven. Ook is het noodzakelijk om uw leefstijl aan te passen, zodat u “slechte gewoontes” kunt afleren. U gebruikt Saxenda® om op uw streefgewicht te komen en tegelijkertijd verandert u uw leefstijl: het streven is een gezond gewicht te bereiken.

De dagelijkse Saxenda® “prikjes” zijn klein en kunt u zelf toedienen. Bovendien zijn ze nagenoeg gevoelloos. De werking van het geneesmiddel is vergelijkbaar met het natuurlijke GLP-1 hormoon. Het reguleert de eetlust door het hongergevoel te verlagen en het gevoel van verzadiging te verhogen. Hierdoor gaat u minder eten en dus afvallen.

Saxenda® is alleen op recept verkrijgbaar, onze artsen regelen dit voor u.

Voor wie is Saxenda® geschikt?

Saxenda® wordt voorgeschreven bij volwassenen met een BMI (Body Mass Index) vanaf 27 en hoger.
Via de arts van het “Medisch Anti-Aging Centrum” krijgt u Saxenda® voorgeschreven.
Informatie over een behandelplan kunt u bij ons opvragen (info@anti-agingclinic.nl), informatie over het product Saxenda® vindt u op de volgende website:https://www.novonordisknederland.nl/producten/obesitas/saxenda

Een behandeling met Saxenda® wordt in het algemeen niet vergoed door de zorgverzekering. Informatie hierover vindt u op: https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2022/02/28/medicijn-saxenda-in-basispakket-voor-kleine-groep-met-ernstig-overgewicht

Saxenda® programma

 • Tijdens het programma staat u onder supervisie van een van onze artsen.
 • U krijgt dagelijks recepten in de Vytal voedings App die rekening houden met uw voorkeuren.
 • Injectiepennen Saxenda® worden u toegezonden.
 • Per maand ontvangt u 5 pennen met 18 mg medicatie per pen, inclusief naaldjes.
 • Als u start met de medicatie krijgt u de eerste maand 3 pennen i.v.m. een opbouwschema

Prijzen

1 Maand pakket€ 495
2 Maanden pakket *€ 960
3 Maanden pakket *€ 1.390
6 Maanden pakket *€ 2.700

Na 3 maanden kunt u eventueel een 1 maand pakket afnemen à € 495,00
* Bij afname van een pakket wordt de totale pakketprijs in rekening gebracht.

Procedure

 • U begint met het maken van een telefonische afspraak bij het “Medisch Anti-Aging Centrum” om te bepalen of u in aanmerking komt voor medisch afvallen.
 • Het invullen van het intakeformulier.
 • De arts zal een controle doen op eventuele contra-indicaties.
 • Consult bij de arts: met de arts bespreekt u de mogelijkheden, gevolgd door een kort lichamelijk onderzoek en uitleg over de toepassing.
 • Dagelijks plaatst u zelf de injectie, deze zijn nagenoeg pijnloos.
 • U krijgt gedurende uw programma toegang tot de Vytal app, hier kunt u dagelijks op-maat-gemaakte recepten in vinden die rekening houden met uw voorkeuren.
 • Het wordt aanbevolen om zelf een sport- of bewegingsprogramma te gaan volgen.
 • Wekelijks geeft u uw voortgang door per email of per whatsapp.
 • Mocht u na het bereiken van het gewenste gewicht, een terugval ervaren dan behoort een onderhoudsdosering m.b.v. injecties tot de mogelijkheden. Van groot belang is natuurlijk dat u een verandering van leefstijl toepast en ook volhoudt!