Plan van aanpak

In het “Medisch Anti-Aging Centrum” hanteren we de volgende aanpak.

1 Intake gesprek

Tijdens uw eerste afspraak zullen we een uitgebreid intake gesprek voeren om meer te weten te komen over uw medische geschiedenis en uw huidige symptomen. We zullen vragen stellen over uw gezondheidsgeschiedenis, inclusief eerdere medische behandelingen en medicatiegebruik. We willen ook graag weten wat uw specifieke symptomen zijn en hoe lang u ze al ervaart.

2 Hormoon analyse

Na het intake gesprek zullen we een hormoonanalyse uitvoeren om uw hormoonspiegels te meten en eventuele hormonale onevenwichtigheden op te sporen. Deze analyse kan bloedonderzoek omvatten om uw hormoonspiegels te meten en u kunt ook worden gevraagd om een speeksel- of urinetest te doen om een beter beeld te krijgen van uw hormoonspiegels gedurende de dag.

3 Behandelplan

Zodra we uw hormoonspiegels hebben geanalyseerd en eventuele hormonale onevenwichtigheden hebben geïdentificeerd, zullen we een individueel behandelplan opstellen. Dit plan omvat de bio-identieke hormonen die we zullen gebruiken en hoe deze zullen worden toegediend, evenals andere aanbevolen therapieën, zoals voeding en supplementen.

4 Toediening van hormonen

Bio-identieke hormonen kunnen op verschillende manieren worden toegediend, afhankelijk van uw individuele behandelplan. Sommige patiënten krijgen hun hormonen via de mond in de vorm van capsules of tabletten, terwijl anderen een crème, gel of pleister gebruiken die op de huid wordt aangebracht. We zullen u precies uitleggen hoe u uw hormonen moet toedienen en u voorzien van alle nodige informatie en instructies.

5 Vervolgafspraken

Na het begin van de hormoontherapie zullen we u blijven monitoren en uw hormoonspiegels controleren om te zien hoe uw lichaam reageert op de behandeling. We zullen ook regelmatige vervolgafspraken plannen om eventuele veranderingen in uw symptomen te bespreken en uw behandelplan indien nodig aan te passen.

website plan van aanpak